< UZZEL-45mm
Header image

Naši zahradní železnici jsme začali vymýšlet s cílem provozovat živé parní lokomotivy. Tedy lokomotivy, které jezdí opravdu na páru. Rozchod 45mm je dán jednak technickými možnostmi dílenského vybavení pro konstrukci vlastních parních strojů a jednak prostorovými terénními možnostmi zvoleného pozemku. Vzhledem k tomu, že se kolejiště nachází ve svažitém terénu, nebylo možné umístit oblouky pro větší měřítka.

Železnici máme umístěnu na pozemku u chalupy na severu Čech.

Budování probíhá od roku 2003, kdy vznikl základní ideový záměr, bylo zvoleno umístění kolejiště a proběhly první úpravy terénu.

Jak je vidět z galerií, práce postupovaly s různou intenzitou a projekt se dynamicky vyvíjel ... jak už to tak bývá :-)