Header image

Mobilní 45mm kolejiště
Pro potřeby předvádění mašinek na různých akcích se používá mobilní kolejiště, které se dá přivézt v autě, postavit, zajezdit si, pak zase složit a odvézt. Poměrně velké a luxusní kolejiště tohoto typu má firma Drah-Servis v Brně. Obvykle tedy hostujeme tam. Když se ale situace vyvine tak, že brněnské kolejiště je nedosažitelné, nastává nutnost nějaké náhrady. Po několika večerech přemýšlení jsme si vyprojektovali kolejiště vlastní, sice poněkud menší a jednodušší, ale plně funkční a takové, které se dá složit i do osobního auta, a to včetně všeho potřebnéo pro provoz vlaků a včetně celého realizačního týmu zvící pětičlenné rodiny.
Jako základ posloužily desky o rozměru 120x20cm, pro sekci s dvoukolejnou tratí a pro zatáčky pak o rozměrech 120x40cm. Kolejivo je na nosných deskách volně položeno a jako zatáčky je nutno použít geometrii R2 od LGB. Pak to všechno hezky sedne dohromady.
první náhled
první náhled
Takto vypadá kolejiště ve čtvercové podobě … jen sestavené desky a na nich umístěné úseky kolejí.
jeden segment
jeden segment
První hotový segment i s nožičkami. Nožičky jsou svařeny z jeklu 25x25mm jeden metr dlouhých. U země je napříč přivařen jekl 20x20mm, 22 cm dlouhý a skrz něj provrtány otvory pro 10mm seřizovací nožičky. Nahoře u desky je přivařen plocháč 5x30x180mm, ve kterém jsou otvory pro šrouby M10x40, kterými to celé drží pohromadě.
detail
detail
Nožičky jsou opatřeny proti zabodnutí do země velkoplošnou podložkou chycenou mezi dvě pořádně dotažené matky. Vespod je matička poloviční výšky. Vše je M10.
detail
detail
Po vyrovnání "stolu" se seřizovací nožička dotáhne kontramatkou, čímž se výrazně přispěje k celkové pevnosti konstrukce.
detail
detail
Detail uchycení prkna. Ve skutečnosti je mezi plocháčem a dřevem ještě plechová spojka k sousednímu segmentu. Jsou použity standardní plechové ploché spojky o rozměru 55x150x2,5mm, které se dostanou v železářství. Použity jsou nahoře i vespod pod prknem a z obou stran (na každý spoj tedy celkem 4), takže spojení je velmi pevné a spolehlivé.
natírání
natírání
Jako prkna jsou použity smrkové spárovky, bežně k dostání v každém hypermarketu. Pro venkovní použití je potřeba smrkové dřevo opatřit nátěrem. Použili jsme Luxol, odstín palisandr, a to ve třech vrstvách. V bytě se to natírat nedá, tak jsme využili půdních prostor. Nosné trámy patří ke střeše domu a nesouvisejí nijak s mobilním kolejištěm ... :-))
šrouby
šrouby
Šroubů a matiček je opravdu požehnaně. Jen tato samotná "bižuterie" váží dobrých deset kilo.
premiéra
premiéra
Mobilní kolejiště jsme poprvé použili na akci 6. Nábřeží paromilů, 30.8.2008 v Hradci Králové. O tom je samostatná reportáž zde.