Header image

Rok 2013

Rok 2013 pro nás nezačal zrovna optimisticky. Nad západní cíp kolejiště se hrozivě nahnula vrba, jejíž kořenový systém byl značně podemlet potokem a koruna silně zatížena mokrým sněhem. Vrba je bohužel takové velikosti, že je prakticky vyloučena likvidace svépomocí. Nezbývá tedy než svěřit strom do rukou odborníků. Nelze ale asi očekávat, že odborníci na kácení stromů budou zároveň odborníci na modelovou železnici a tudíž, že budou brát nějaké ohledy na okolní modelářské prostředí.


Demontovali jsme tedy vše, co je v akčním rádiusu větví a potenciálně se pohybujících pracovníků s motorovými pilami, vše uklidili do depozitáře a s napětím očekáváme rozsah škod, které budeme následně muset sanovat.


Takhle to vypadalo při likvidaci stromu - příprava na závěrečné zkrácení nakloněného, již oholeného kmene.

A takhle to dopadlo ... jeden z panelů nevydržel náraz padající kulatiny a poroučel se, byv rozdělen vedví, k zemi.

Do konce roku se již nic mimořádného neudálo, takže koncem roku 2013 zela v betonovém mostě nezacelená díra.