Header image

Rok 2014
Rok 2014 byl rokem velkého pracovního vytížení, tak se na zahradní kolejiště moc nedostalo. Tedy obrázků jen opravdu málo ... :-(

Díky jen občasným návštěvám si vegetace na kolejišti dělá, co chce. A je pak práce na celý víkend to aspoň trošku upravit do akceptovatelného stavu. Na opravu kolejového svršku se pak bohužel nedostává.


Museli jsme rozhodnout, zda prasklý panel nahradit nově vyrobeným, nebo ten původní opravit. Vzhledem k tomu, že původní forma již neexistuje a vyrábět novou kvůli jednomu panelu se mi nechtělo, rozhodl jsem se opravit ten původní. Musel jsem se dostat k přetrženému armování, napojit ho a následně dobetonovat.