Header image

Rok 2006 aneb další velké změny
Zkušební jízda
Zkušební jízda první parní lokomotivy
V roce 2006 jsme disponovali konečně aspoň jednou parní lokomotivou, a to modelem 995603 od firmy Regner . Koleje v té době byly plánovány ocelové, z plochého profilu 2x8 mm, zapuštěné do dubových pražců s drážkami 4x2mm. Na takovéto provizorní trati také proběhly úplně první parní jízdy. Úspěšně.
budoucí most
Budoucí most
Budoucí most a první varianta pokračovacího zemního valu.
Druhý most a pookračování trati
Druhý most a pokračování trati
Poté, co trať překoná první most a navazující zemní val, musí překonat druhý most a někam pokračovat. Což znamená další terénní úpravy.
Celkový pohled
Celkový pohled
Celkový pohled na dosud vybudovanou část kolejiště. Tedy základů kolejiště.
Pohled z druhé strany
Pohled z druhé strany
Pohled na základy kolejiště z druhé strany.
Zatravnění
Zatravnění
Nájezd na most je opatřen drny a řádně utemován.
ocelový most
Základ ocelového mostu
Základ ocelového mostu. Most je vyroben ze dvou ocelových plocháčů 50x2mm, pospojován po 10cm šrouby, opatřen zábradlíčkem z plocháče 8x2mm a sloupky z kulatiny o průměru 6mm. Střední poloměr je 180cm, délka je 150cm. Protože je most do oblouku, střední pilíř je nezbytností. Jinak se most převrhne.
vlak na mostě
Vlak na mostě
A takhle nějak to bude vypadat, až to bude jednou hotové ... na zkoušku položená lokomotiva s naším prvním vagonem.
Betonování valu
Betonování valu
Ukázalo se, že zemní val pouze z hlíny vyrobit nelze, protože se neustále sesedá a nedrží tvar. Bylo tedy nutno použít osvědčeného betonu. ... Hmmm, snad to nebudu muset jednou rozebírat ...
betonování valu
Betonování valu
Beton a kameny by měly vytvořit dostatečně stabilní základnu pro trať.
traťové těleso
Těleso tratě
Nízký pohled na traťové těleso směrem ke druhému mostu.
rozhrnování štěrku
Rozhrnování štěrku
Na základní těleso je nanesena vrstva štěrku frakce 2-5mm, upravena do tvaru, který přibližně odpovídá modelovému profilu a následně je štěrk prolit disperzí Soudakrat 2802A zředěnou v poměru 1:1 s vodou. Takto upravená vrstva štěrku musí několik dní vysychat. Po tuto dobu musí být teplo (přes den alespoň 20 stupňů) a nesmí pršet, jinak se disperze vymyje. Pokud vše dobře dopadne a disperze řádně vyschne, už s tím nikdo nehne.
Keříky
Keříky
Val jsme opatřili zakrslými keříky a mulčovací hmotou proti plevelu.
Celkový pohled
Celkový pohled na letošní dílo
Celkový pohled na rýsující se základní okruh.
Celkový pohled odnaproti
Pohled z druhé strany
Celkový pohled na rýsující se okruh z druhé strany.
Za mostem II
Pokračování za mostem II
Za druhým mostem je potřeba také upravit terén. Vegetační tvárnice se opravdu osvědčily, tak proč nepokračovat ve stejném stylu?
Další zídka
Další zídka za mostem II
Vystavěná druhá zídka. Zde bude nádraží.
oplocení
Plot
Protože se blíží zima, je potřeba zabezpečit "areál" proti vysoké zvěři. Máme z minulého roku vyzkoušeno, že zakoupené rostlinky (túje apod.) jsou sice dobré, ale poněkud drahé krmivo ... :-))
tunel
Tunel
Každá trať by měla mit tunel.
nádraží
Základ nádraží
Nádraží bude podloženo betonovými deskami 40x60x4cm a bude tříkolejné s jednou slepou kolejí. Již také došlo k přehodnocení záměru, co použít jako kolejivo. Původní technologie se ukázala jako neschůdnou z pohledu konstrukce výhybek. Trať tedy bude z profesionálního kolejiva od firmy LGB, které jsme zakoupili u firmy Drah-servis v Brně. Výhybky jsou geometrie R3.