Header image

Rok 2015
Rok 2015 ... jaký bude? Podaří se opravit a znovuzprovoznit kolejiště? Uvidíme ...

Letos se zima protáhla až do Velikonoc, takže jakékoli aktivity na kolejišti jsou zatím poněkud obtížné.

Jak slezl sníh, příroda se rychle vzpamatovala a začala pohlcovat celý areál kolejiště.

Usilovnou zahradnickou prací jsme kolejiště přírodě alespoň na čas vzali. Aspoň jsme si to mysleli ...


Přišel čas na návrat dříve snesených kolejí.

Spáry mezi panely na mostě byly dobetonovány.

Přestože se zdálo, že je kolejiště od přírody lehce osvobozeno, přeci jen to není ono. Dva roky zanedbávání se projevily a nastal čas poněkud zásadnější rekonstrukce.

Výměna geotextilie a pročištění kačírku ... bylo tam napadáno spousta pilin, listí, klacíků, ... všeho možného. Ve dvou jde práce lépe od ruky. (... ale že ty děti rostou, že? ...)

... tohle jsme z něj vybrali ... několik kýblů.

Částečně očištěno.

Očištěná západní část kolejiště; vymytý kačírek, osazen nový rantlík kolem zemního valu.

Zásoba štěrku frakce 0-4mm na obnovení náspu a použití na některé plochy (např. pod domečky).

Kompletní rekonstrukcí také prochází elektroinstalace k výhybkám a osvětlení budov. Ovládání zůstane digitální, ale vedení je nově v husích krkách a dekodéry budou umístěny v jedné tvárnici. Oproti umístění v domečku, jak to bylo dřív, je to takhle jednodušší při zapojování. Protože domečky jsou standardně uloženy mimo kolejiště, bylo nutno při každém provozu domeček přinést a celý dekodér zapojit. Jednak je to trošku pracné, jednak to může přinášet jistou nespolehlivost. Tak teď budou dekodéry trvale zapojeny k výhybkám a připojovat/odpojovat se budou jen osvětlení k budovám. Koleje zůstávají bez elektriky a není nutné řešit izolované spoje ve vratných smyčkách.

Rekonstrukcí prochází i východní část kolejiště. Včetně elektroinstalace k výhybkám. Včetně rekosntrukce zemního tělesa u nádraží Pařez, kde nám jednak navezený terén poklesl, jednak se zvedl pod smrkem, který roste a roste a je stále mohutnější a mohutnější.

Naštěstí se stále najdou ochotní pomocníci. Třeba pro pájení konektorů na nově protažené kabely.

Dočasné vyvedení kabelů k výhybkám a osvětlení. Zde v oblasti zastávky Podmostí.

Chronickým problémem je štěrk ve výhybkách a přestavnících. Pokusil jsem se tedy trošku pomoct tím, že pod výhybku a přestavník dám podložku. Je vyrobena z nerez plechu 1,5mm a slibuji si od toho, že bude jednodušší čištění výhybky, která snad bude mnéně zasypávána štěrkem, a také se snad trošku zpevní vzájemné spojení výhybka-přestavník.

V roce 2009 jsme usadili tovární areál. Tehdy vznikla pod tovární zeď podezdívka s vodicími trny. Za šest let se podezdívka prakticky rozpadla a usoudili jsme, že je načase ji vyměnit. Nově bude pod továrním areálem betonový panel vyrobený přesně na míru zdi. Zde na obrázku připravena forma.

A zde již forma vyplněná betonem; čekáme na pořádné vytvrdnutí.