Header image

Něco málo obrázků ze sezony 2011

Jarní pohled na rozkvetlý porost tunelu.

Celkový pohled na zadní část kolejiště. Lípa z Vysočiny se má čile k světu.

Pohled do nádraží Slívovice. Vpravo v popředí torzo dřevěného mostu, který se definitivně rozpadl vlivem počasí a konstrukčních nedomyšleností.

Vyrobili jsme tedy most nový, opět z bukových hranolků 12x12mm, opět výhradně montovaný, bez použití jakéhokoli lepidla, ale poněkud bytelnější konstrukce. Uvidíme tedy, jak dlouho vydrží.

Konečně se nám asi po třech letech podařilo upravit západní portál tunelu na potřebnou velikost a definitivně ho umístit.

Přístupová pěšinka nám po letech poněkud zchátrala, kačírek se ukázal jako ne zcela vhodný povrch, a šlapací kameny už také žádnou parádu nedělaly. Své také vykonala neustále se sunoucí hlína a všudypřítomní krtci. Tak jsme se rozhodli pro radikální úpravu. Cestičku jsme vytyčili a připravili pro položení dlažebních kostek.

Dlažební kostky jsme pořídili v lomu Dubičná (mezi Úštěkem a Kravařemi), aby dlažba byla tak nějak z místních zdrojů (nechtěli jsme ani vápenec, ani žulu, ani nic zdaleka).

První položené dlažební kostky.


Netradiční a neokoukaná činnost přilákala dobrovolníky z řad rodinných příslušníků.

... další dobrovolníci.

... a ještě další.

To pak jde práce hezky od ruky.

A chodníček jako nový. Doufejme, že chvíli vydrží.