Header image

Rok 2007 aneb mílovými kroky k prvním jízdám
Rozšíření pozemku
Rozšíření drážního pozemku
Aby byl pozemek využit na maximum, ještě jsme ho kousek rozšířili ...
Prodloužení pozemku
Prodloužení pozemku a zídky
... a opatřili opět vegetačními tvárnicemi.
Plocha pro nádraží
Plocha pro nádraží
Plochu pro nádraží jsme vytvořili z betonových panelů o rozměru 40x60x4 cm.
Most
Most
Tento most je dřevěný, z bukových hranolů 12x12mm, spojený dubovou kulatinou 4mm, napuštěný fermeží.
Tvorba drážního tělesa
Tvorba drážního tělesa
Nová technologie tvorby drážního tělesa. Oproti armovaným litým panelům poněkud rychlejší a operativnější způsob ...
Opěrná zeď
Opěrná zeď
Zpevňování opěrné zdi u výjezdu z tunelu betonem. Jak je vidět, budování zahradní železnice je práce pro celou rodinu.
Pohled do tunelu
Pohled do tunelu
Pohled do tunelu ze strany nádraží. Vlevo je vidět opěrná zídka, vpravo je stěna, která je rovněž zpevněna betonem a z druhé strany bude zasypána zeminou.
portál
Pískovcový portál
Ve finále bude tunel opatřen z obou stran takovýmto pískovcovým portálem. Jedná se o skutečně pískovcové kostičky, které se k sobě pěkně jedna po druhé lepí. Tyto a další moc zajímavé pískovcové věci dodává firma ASY Model.
Ukázka terénu
Ukázka terénu
Tento obrázek nechť dá představu o tom, jak prudký je pod kolejištěm svah a také o tom, kolik zeminy je potřeba přemístit, než se docílí roviny.
Nátěr železného mostu
Nátěr železného mostu
Železný most je nutné pečlivě natřít, aby pokud možno odolával povětrnostním vlivům. I na tuto činnost se našly ochotné ruce rodinných dobrovolníků.
Nátěr železného mostu
Nátěr železného mostu podruhé
Další dobrovolník.
Pohled shora
Pohled shora
Toto není letecký snímek, to je pohled ze střechy přilehlého stavení. Zde si lze udělat přibližnou představu o velikosti díla. Kolečko uprostřed snímku je ohniště.
Rozšíření plotu
Rozšíření plotu
Oproti stavu na konci roku 2006 došlo k rozšíření pozemku, který zaujímá zahradní železnice. I tento nový pozemek bylo nutno oplotit. Protože se osvědčilo, bylo znovu použito uzlíkové pletivo o výšce 2 metry.
Nátěr plotu
Nátěr plotu
Jako sloupky plotu byly použity staré (velmi staré) lešenářské trubky, které již svojí pevností neumožňovaly konstrukci bezpečného lešení. Na plot se ale ještě dobře hodí. Jen je potřeba je také natřít.
První koleje
První koleje
Nastal ten správný čas pro pokládku kolejového svršku. Použito je kolejivo od firmy LGB, zakoupené v Brně, u firmy Drah-servis . Protože kolejiště bylo založeno bez ohledu na geometrické standardy použité firmou LGB, většina kolejí v tomto základním oválu je poskládána z metráže (jednotlivé kolejnicové pruty s nasazenými flexibilními pražcovými poli) a naohýbána podle místních podmínek. Jen výhybky jsou geometrie R3.
Triangl a nádraží
Triangl a nádraží
Pohled na zatím nedokončené koleje na trianglu a v pozadí i na nádraží.
Štěrkování
Štěrkování
Položené koleje je nutno usadit do štěrku. Na druhou stranu, štěrk nesmí mezi kolejemi překážet. Lopatičkou se tedy sype štěrk na koleje a nahrubo upraví, následně se plochými štětci upravuje výška štěrku tak, aby byly pražce zase vidět.
Spojky kolejí
Spojky kolejí
Pro spojování kolejnic se mi nejvíce osvědčily spojky Massoth. Jsou pevné, robustní, přechod mezi jednotlivými kolejnicemi je naprosto plynulý a dobře se s nimi pracuje.
Bujná vegetace
Bujná vegetace
Takhle to dopadne, když se nechá kolejiště napospas přírodě v období největšího rozpuku. Po dvou týdnech takřka není vidět.
Trať utopená v trávě
Trať utopená v trávě
Detailní pohled na trať. No, spíš na okolní trávu. Tato zkušenost vedla k rozhodnutí maximálně potlačit travnaté plochy.
Železný most a nový povrch
Železný most a nový povrch
Železný most, již natřený, bylo možno umístit definitivně na své místo. Také jsme travnatý, těžko udržovatelný terén nahradili kačírkem.
Opěrná zídka
Opěrná zídka
Svah mezi dřevěným mostem a tunelem jsme opatřili opěrnou zídkou ...
Datum výroby
Datum výroby
... i se vzkazem pro případné budoucí archeology. :-)
Dřevěná lávka
Dřevěná lávka
Aby bylo možno dostat se bez problémů dovnitř kolejiště (i ven) bez nebezpečí, že se trať rozšlápne, museli jsme vyrobit lávku pro pěší.
První zkouška
První zkouška
Protože se jedná o vlastní konstrukci, zkoušky a zatěžování začalo postupně a opatrně ...
Vlak pod lávkou
Vlak pod lávkou
Vlak se pod lávku vejde.
První jízdy
První jízdy
První jízdy s naším vozovým parkem. Obě lokomotivy jsou od firmy Regner, obě na páru a obě jezdí báječně.
Vlaky v nádraží
Vlaky v nádraží
Pohled na nádraží Slívovice.
Nádraží
Nádražní budova
Pohled na nádražní budovu nádraží Slívovice ze strany "ulice".
Stavědlo Západ
Stavědlo Západ
Pohled na stavědlo Západ.
Východní část kolejiště
Východní část kolejiště
Celkový pohled na východní část kolejiště. V tuto chvíli ještě s přirozeným porostem. Bude také nahrazen kačírkem.
Západní část kolejiště
Západní část kolejiště
Celkový pohled na západní část kolejiště i s přístupovou stezkou, kačírkovým povrchem a šlapacími kameny.
Celkový pohled
Celkový pohled
Celkový pohled na západní část kolejště, výjezd z tunelu, vjezd do nádraží Slívovice apod.
Podzim
Podzim 2007
Podzimní listí na kolejích.
Podzim
Podzim 2007
Kolejiště v podzimním mlžném oparu.
Zima 2007
Zima 2007
Zima 2007 už je tu.
Zima 2007
Zima 2007
Východní část kolejiště s nádražím Slívovice a tunelem v pozadí.
Zima 2007
Zima 2007
Sníh na rozhledně.
Zima 2007
Zima 2007
Zasněžené stavědlo Západ.
Zima 2007
Zima 2007
Sněhová čepice na střeše nádraží Slívovice a neprostupné závěje kolem.